Pozovite nas: +381 25 444 994

Sombor, JNA bb Pogledajte mapu

Vrste pregleda

MR pregled endokranijuma i MR angiografija

MR pregled endokranijuma MR pregled endokranijuma

MR pregled endokranijuma je najčešći pregled na MR aparatu; omogućava prikaz mozga i svih endokranijalnih struktura do najsitnijih detalja. Ovim pregledom se mogu detektovati sva organska oštećenja moždanog parenhima do najsuptilnijih lezija. Moderne sekvence omogućavaju detekciju sitnih parenhimskih lezija, demijelinacionih oštećenja u sklopu multiple skleroze i vizualizaciju intrakranijalne hemoragije (krvarenja) u najranijoj fazi. Posebnim sekvencama je moguća detekcija ishemijskih i traumatskih oštećenja praktično od samog trenutka nastanka (pre nego što su oštećenja vidljiva na ’klasičnim’ MR tomogramima i pre nego što ih je moguće dijagnostikovati drugim metodama).

Pregled krvnih sudova glave i vrata Pregled krvnih sudova glave i vrata

Visokorezolutivne sekvence sa „submilimetarskim“ presecima omogućavaju prikaz najfinijih anatomskih struktura kao što su kranijalni nervi, strukture unutrašnjeg uha, sadržaj kavernoznih sinusa i orbita. Takđe je moguć izuzetno kvalitetan prikaz arterijskih i venskih krvnih sudova glave i vrata, sa detekcijom patoloških stanja i preciznom kvantifikacijom stepena stenoze.

MR pregled orbita i MR pregled hipofize

Hipofiza Hipofiza Orbita

Omogućavaju ciljani prikaz suptilnih anatomskih struktura u orbitama i selarnoj regiji, te detekciju svih patoloških stanja. Posebnu specijalnost predstavljaju visokorezolutivne sekvence i dinamske postkontrastne studije, kojima se detektuju vrlo suptilna oštećenja (mikroadenomi hipofoze manji od 3mm; inflamacije u zoni apeksa orbite i kavernoznih sinusa; te suptilne karotido-kavernozne fistule).

MR pregled kičmenog stuba

MR pregled kičmenog stuba MR pregled kičmenog stuba MR pregled kičmenog stuba MR pregled kičmenog stuba

Pregled kičme se vrši po segmentima (vratni-cervikalni, grudni-torakalni i krsni-lumbosakralni segment kičme). Uz upotrebu posebnih kalemova moguće je dobiti kvalitetan prikaz sve disko-vertebralne patologije uz kvalitetan i jasan prikaz kičmenog kanala i kičmene moždine. Posebnu specijalnost predstavljaju visokorezolutivne sekvence za prikaz i detekciju suptilnih oštećenja kičmene moždine i nervnih korenova.

Kod onkoloških pacijenata (sumnja na limfoproliferativna oboljenja i metastaze), se primenjuju posebno dizajnirani protokoli za prikaz celokupnog aksijalnog skeleta i kostiju karlice.

MR pregledi baze lobanje i vrata

MR pregledom je moguće dobiti precizan prikaz svih anatomskih struktura u regiji baze lobanje i vrata (paranazalne šupljine, usna duplja, jezik, ždrelo, grkljan, dušnik i jednjak), kao i prikaz glandularnih struktura (parotidne, submandibularne i sublingvalne pljuvačne žlezde; štitna žlezda i patološka uvećanja paratiroidnih žlezda).

Takođe je moguće pozdano prikazati status limfonoda u bazi lobanje, vrata i gornje aperture toraksa.

MR pregled grudnog koša

Podrazumeva pregled medijastinalnih struktura i zidova grudnog koša, uz napomenu da se oštećenja plućnog parenhima ne mogu precizno evaluirati magnetnom rezonancom, nego drugim vrstama pregleda (RTG, CT).

MR pregled abdomena

MR pregled abdomena MR pregled abdomena MR pregled abdomena

Omogućava jasan prikaz svih parenhimatoznih organa (jetra, pankreas, bubrezi, slezina, nadbubežne žlezde); limfnog sistema i tumefaktivnih lezija cevastih organa (želudac, creva, ureteri).

MR pregledi pankreasa i jetre visokorezolutivnim sekvencama, uz dinamske kontrastne studije predstavljaju najbolje metode u savremenoj radiološkoj dijagnostici tumefaktivnih i fokalnih lezija pankreasa i jetre.

Osetljive sekvence za detekciju intraćelijske masti "chemical shift imaging" koriste se za evaluaciju masne infiltracije jetre, diferencijaciju nadbubrežnih tumora (dobroćudni/zloćudni) i evaluaciju fokalnih lezija u drugim organima.

MR holangiopankreatografija (MRCP) je pregled koji prikazuje bilijarno stablo i zamenjuje klasični invazivni pregled ERCP. Omogućava prikaz suptilnih oštećenja bilijarnog trakta i detekciju kalkulusa veličine od 2-3mm.

MR pregledom se dobija izuzetan prikaz abdominalnih krvnih sudova: kontrastna MR angiografija abdominalne aorte, MR venografija portnog venskog sistema i sistema donje šuplje vene.

MR pregled karlice

MR pregled karlice MR pregled karlice MR pregled karlice

Savremeni protokoli za snimanje organa karlice sa sekvencama koje koriste tanke preseke debljine 2-3 mm omogućavaju detaljan prikaz organa karlice i detekciju suptilnih oštećenja.

MR pregledi se koriste za evaluaciju:

  • rektuma i rekto-sigmoidnog kolona (infiltrativne i tumefaktivne lezije, ’staging’ tumora, suptilne lezije analnog kanala (fisure, fistule), oštećenja perianalne regije, itd);
  • patoloških stanja vagine, uterusa i adneksa (inflamatorne lezije i neoplazije, urođene anomalije);
  • patoloških stanja prostate, semenih vezikula i mokraćne bešike (infiltrativne i tumefaktivne lezije, "staging" tumora).

Pregledom karlice se istovremeno vrši evaluacija statusa regionalnih limfonodusa; kao i detekcija infiltrativnih lezija u pelvičnom skeletu u ranoj fazi.

Pregled je moguće dizajnirati za precizan prikaz vaskularnih struktura (krvnih sudova) karlice - Arterijska i venska MR angiografija krvnih sudova karlice.

Ortopedski ili osteo-muskularni MR pregledi (pregledi zglobova, kostiju, mišićno-tetivnih struktura i ostalih mekih tkiva)

Ortopedski ili osteo-muskularni MR pregledi Ortopedski ili osteo-muskularni MR pregledi Ortopedski ili osteo-muskularni MR pregledi Ortopedski ili osteo-muskularni MR pregledi

Specijalnim ’ortopedskim’ kalemovima za pojedinačne zglobove (koleno, lakat, stopalo, rame, mali zglobovi) omogućen je prikaz vrlo diksretnih struktura i detekcija suptilnih patoloških promena (oštećenja).

MR pregled je superioran u prikazu zglobnih površina i hrskavičavih struktura i predstavlja jedinu neinvazivnu metodu za pouzdan i precizan prikaz ligamenata unutar zglobova.

 

MR pregledi dojki (MR mamografija)

MR mamografija predstavlja najsavremeniju i najprecizniju dijagnostičku metodu koja se korsiti za pregled dojki.

Koristi se u detekciji i proceni raširenosti invazivnog karcinoma dojke, za praćenje terapijskih efekata i u evaluaciji postojanja eventualnog recidiva (ponovnog javljanja maligne bolesti nakon terapije).

Takođe se koristi kod svih nejasnih nalaza nakon ultrazvučnog pregleda dojki i klasične mamografije; te za evaluaciju ugrađenih proteza i implantata.

Ukoliko je potrebno (pacijent je klaustrofobičan ili nije u svesnom stanju), moguće je organizovati preglede uz prisustvo i asistenciju specijaliste anesteziologa koji će obaviti analgo-sedaciju.