Pozovite nas: +381 25 444 994

Sombor, JNA bb Pogledajte mapu

O ordinaciji...

Specijalistička ordinacija za dijagnostiku magnetnom rezonantom Vuković-S je počela sa radom leta 2010. godine i vrlo brzo postala veoma respektabilan centar za ovu vrstu dijagnostike na teritoriji grada Sombora i zapadnog dela Bačke.

Tačna i pouzdana dijagnoza je prioritet u našoj praksi.

Zahvaljujući svojim tehničkim i kadrovskim resursima ordinacija Vuković-S je spremna da odgovori na sve zahteve u savremenoj dijagnostici magnetnom rezonancom.

Protokoli pregleda su dizajnirani prema najvišim evropskim i svetskim standardima u ovoj oblasti medicinske i radiološke prakse.

Interpretacija (očitavanje) i izdavanje nalaza se vrši u najkraćem vremenskom roku. Presudan faktor u brzini interpretacije i izdavanja nalaza predstavlja kompleksnost (težina) svakog pojedinačnog slučaja, te je u svrhu postizanja što preciznije i tačnije dijagnoze obezbeđen konsultantski tim eminentnih stručnjaka u raznim subspecijalističkim oblastima.

 • Prilaz zgradi
 • Zgrada
 • Recepcija
 • Susret sa pacijentom
 • Aparat za MR
 • Priprema pacijenta
 • Priprema pacijenta
 • Priprema pacijenta
 • Priprema pacijenta
 • Snimanje
 • Rezultati

Dr Saša Popović

Dr Saša Popović je specijalista radiologije sa više od 10 godina radnog iskustva u polju dijagnostike magnetnom rezonancom.

Profesionalnu karijeru je započeo u Centru za imidžing dijagnostiku Instituta za onkologiju u Sremskoj Kamenici. Specijalizaciju iz radiologije završio 2005. godine u Novom Sadu.

Član je domaćih strukovnih udruženja, Evropskog društva radiologa (Europen Society of Radiology) i Udruženja radiologa Severne Amerike (Radiological Society of North America).