Pozovite nas: +381 25 444 994

Sombor, JNA bb Pogledajte mapu

O magnetnoj rezonanci

Šta je magnetna rezonanca?

Šta je magnetna rezonanca

Magnetna rezonanca je savremena dijagnostička metoda koja omogućava prikaz unutrašnjosti ljudskog organizma u cilju dobijanja tačne i pouzdane dijagnoze.

Metoda je potpuno neškodljiva i bezopasna; zasniva se na delovanju radio-talasa unutar jakog magnetnog polja, bez upotrebe jonizujućeg zračenja i bilo kakvih izvora radioaktivnosti.

Magnetnom rezonancom je moguće prikazati sve organe i organske sisteme, izuzev plućnog parenhima gde se zbog velike količine vazduha (a male količine vode u tkivu) magnetna rezonanca ne koristi u cilju precizne dijagnostike.

S obzirom da je apsolutno neškodljiva i neinvazivna metoda pregledi se mogu ponavljati bez ikakve bojazni i rizika po zdravlje pacijenta.

U cilju precizne dijagnostike ponekad je neophodno aplikovati paramagnetno kontrastno sredstvo (Gadolinijum), čiji je potencijal da izazove alergijsku reakciju praktično zanemarljiv. Procenu kada se aplikuje paramagnetni kontrast vrši ordinirajući lekar-radiolog. Pregled na magnetnoj rezonanci traje od 30 - 60 minuta, zavisno od toga koji deo tela se snima.

Kako izgleda pregled?

Kako izgleda pregled

Prilikom pregleda pacijent se pozicionira u ’tunel’ aparata, gde u ležećem položaju treba da boravi mirno tokom trajanja pregleda. Tokom pregleda se čuju neprijatni zvukovi (zujanje, brundanje), što se rešava postavljanjem slušalica – antifona sa prijatnom muzikom (sem kod pregleda glave gde zbog pozicije kalema postavljanje slušalica nije moguće). Tokom celog pregleda pacijent je pod vizuelnim nadzorom tehničara i lekara; a putem mikrofona i zvučnika je u direktnoj verbalnoj komunikaciji sa osobom koja vrši pregled.

Za uspešno snimanje najvažnije je da osoba koja se pregleda leži mirno i da kod pojedinih pregleda sluša uputstva od strane osoblja koje vrši snimanje.

Kontraindikacije

Kontraindikacije pri pregledu magnetnom rezonancom

Osobe sa ugrađenim pejsmejkerom i kohlearnim (slušnim) implantatima se ne mogu snimati na magnetnoj rezonanci. Osobe kojima su ugrađene veštačke valvule, vaskularni stentovi i drugi metalni implantati („klipsovi“, insulinske pumpice, ortopedske proteze) treba da prijave osoblju pre snimanja, na osnovu čega će se doneti odluka da li je snimanje moguće ili ne. Gotovo svi metalni predmeti koji se danas koriste u ortopediji i hirurgiji su kompatibilni sa MR uređajima i ne reaguju na dejstvo magnetnog polja. Međutim preporuke su da se snimanje na magnetu ne rade u prva tri meseca nakon operacije, da bi implantirani materijal kvalitetno „srastao“ sa okolnim tkivom.

Trudnoća i MR

Do sada nisu zabeleženi štetni efekti i negativne posledice MR snimanja na trudnice i plod; preporuka je da se u prvom trimestru trudnoće (u periodu organogeneze ploda) ne vrše pregledi na aparatu za magnetu rezonancu; a kasnije u trudnoći nema prepreka za izvođenje pregleda, sem što treba izbegavati aplikaciju paramagnetnog kontrasta zbog potencijalne nefrotoksičnosti.

Magnetna rezonanca takođe nema štetnih efekata na dojilje; ukoliko su postojale indikacije za primenu paramagnetnog kontrastnog sredstva preporuka je da se majčino mleko u periodu do 24h posle snimanja ne daje odojčetu.